Mâm giàn giáo
Mâm giàn giáo

Mâm giàn giáo

Mô tả:
- Bề mặt phủ mạ kẽm
- Tiêu chuẩn BS1139
- Kích thước : 250*50*1.2mm*3m/ 2m/ 1,5m/ 1m
- Trọng lượng: 12,05kg/ 8,44kg/ 6,18kg/ 4,33kg
Chi tiết sản phẩm
Mô tả: 
- Bề mặt phủ mạ kẽm
- Tiêu chuẩn BS1139
- Kích thước : 250*50*1.2mm*3m/ 2m/ 1,5m/ 1m
- Trọng lượng: 12,05kg/ 8,44kg/ 6,18kg/ 4,33kg