Khóa chết
Khóa chết

Khóa chết

Mô tả:
- Bề mặt: mạ kẽm
- Tiêu chuẩn BS1139
- Kích thước : 48.3mm
- Trọng lượng: 0.98kg
Chi tiết sản phẩm
Mô tả: 
- Bề mặt: mạ kẽm
- Tiêu chuẩn BS1139
- Kích thước : 48.3mm
- Trọng lượng: 0.98kg