Nối ống
Nối ống

Nối ống

Mô tả:
- Bề mặt: mạ kẽm
- Tiêu chuẩn BS1139
- Kích thước : 48.3mm
- Trọng lượng: 1.00kg
Chi tiết sản phẩm
Mô tả: 
- Bề mặt: mạ kẽm
- Tiêu chuẩn BS1139
- Kích thước : 48.3mm
- Trọng lượng: 1.00kg