Khóa đơn
Khóa đơn

Khóa đơn

Mô tả:
- Bề mặt: mạ kẽm
- Tiêu chuẩn BS1139
- Kích thước : 48.3mm
- Trọng lượng: 0.50kg
Chi tiết sản phẩm
Mô tả: 
- Bề mặt: mạ kẽm
- Tiêu chuẩn BS1139
- Kích thước : 48.3mm
- Trọng lượng: 0.50kg