Ống giàn giáo
Ống giàn giáo

Ống giàn giáo

Mô tả:
- Bề mặt: mạ kẽm
- Tiêu chuẩn BS1139
- Kích thước : 48.3mm*3.8mm*6.0m
- Trọng lượng: 25.02kg
Chi tiết sản phẩm
Mô tả: 
- Bề mặt: mạ kẽm
- Tiêu chuẩn BS1139
- Kích thước : 48.3mm*3.8mm*6.0m
- Trọng lượng: 25.02kg