Chân Đế
Chân Đế

Chân Đế

Mô tả:
- Bề mặt: mạ kẽm
- Tiêu chuẩn BS1139
- Kích thước : φ36 *1.5mm*150mm; 120 *120* 4.5mm
- Trọng lượng: 0,73kg
Chi tiết sản phẩm
 
Mô tả: 
- Bề mặt: mạ kẽm
- Tiêu chuẩn BS1139
- Kích thước : φ36 *1.5mm*150mm; 120 *120* 4.5mm
- Trọng lượng: 0,73kg