GIẺ LAU CÔNG NGHIỆP
GIẺ LAU CÔNG NGHIỆP

GIẺ LAU CÔNG NGHIỆP

GIẺ LAU CÔNG NGHIỆP

- Kích thước: 20-20cm, dày 0,8-1cm
- Màu sắc: Không giới hạn
- Chất liệu: Cotton 60-95%
- Thấm hút tốt
Chi tiết sản phẩm
GIẺ LAU CÔNG NGHIỆP
 
- Kích thước: 20-20cm, dày 0,8-1cm
- Màu sắc: Không giới hạn
- Chất liệu: Cotton 60-95%
- Thấm hút tốt